KNLTB Voorjaarscompetitie 2021

Je kunt je weer aanmelden voor de voorjaarscompetitie!

 

De voorjaarscompetitie bestaat uit 7 wedstrijden in de maanden april en mei (zie voor de speeldata het inschrijfformulier in de bijlage). Om je aan te melden dien je het inschrijfformulier (DOCX, hiernaast)  uiterlijk 27 december 2020 volledig ingevuld in te leveren bij: markbongers10@hotmail.com

 

Heb je vragen? Neem dan contact op met Mark Bongers (markbongers10@hotmail.com of 06-252348624),

Adrie van Genuchten (tcg.senioren@gmail.com) of Marie-José van Hegelsom (mvanhegelsom@planet.nl).

Vanwege Corona is de start van de voorjaarscompetitie verplaats naar begin mei: zie herziene data.
De vrijdag avondscompetitie gaat zeer waarschijnlijk niet op tijd maar wordt "om de week spelen"
omdat uit onderzoek onder spelers en VCL’s over de drukte en groei voor de vrijdagavondcompetitie blijkt dat de 1 uurs wedstrijden niet positief is ervaren. Andere mogelijke oplossingen worden beter beoordeeld. Het scenario 'om de week spelen' heeft de voorkeur om de drukte op vrijdagavond te spreiden en toekomstige groei mogelijk te maken. Dit scenario kan – in iets aangepaste vorm – ook in 2021 een passende oplossing zijn voor het reguleren van de drukte op de parken en het waarborgen van de 1.5 meter regel.

Wat houdt het scenario 'Om de week spelen' op vrijdagavond precies in? 

 • Alle teams spelen om de week competitie, de heren- en dames teams starten gelijk met de reguliere competitie (9 april). De gemengde teams starten een week eerder (2 april); 

 • Alle teams spelen volledige wedstrijden met een supertiebreak in de 3e set; 

 • Ieder team heeft totaal 5 speeldagen, om de overlap met toernooien en andere activiteiten van de verenigingen zoveel mogelijk te beperken; 

 • De totale organisatie voor de VCL op vrijdagavond is daarmee 10 weken (exclusief inhaaldagen). De overige competitiesoorten duren gewoon 7 weken;

De KNLTB bepaalt voor aanvang van het maken van de indeling (eind januari) op basis van de verwachte maatregelen in de competitieperiode welk scenario zal worden toegepast tijdens de vrijdagavondcompetitie: een 'normale competitie met 7 speelweken' òf ‘Om de week spelen met 5 speelweken’. Zodra er een definitieve beslissing is genomen word je hierover geïnformeerd. 

Bij het samenstellen van de competitie teams gelieve van het onderstaande goede nota te nemen:

 

 1. De teams zullen zoveel mogelijk uit minimaal 5 personen bestaan.

 2. Probeer zo min mogelijk uit te vallen tijdens de competitieweken, denk aan de mei vakantie. Noteer vooraf de competitiedata in jou agenda. 

 3. Deze teamindeling gebeurt door de competitieleider in samenspraak met de seniorencommissie.

 4. De senioren kunnen zich als team opgeven. Gelieve dan voor het gehele team de bondsnummers, speelsterktes, geboortedatum, telefoonnummers en e-mail adressen op te geven.

 5. Competitie spelen is sportief EN gezellig met je sport bezig zijn.

 6. Als je graag reservespeler wilt zijn kun je dit ook aangeven op het inschrijfformulier

 7. Als je zeker weet dat je een keer niet kunt geef dit dan aan op dit formulier, we kunnen dan de teams iets groter maken zodat iedereen aan spelen toekomt.

 8. Op het inschrijfformulier mag je al je wensen/ideeën m.b.t deze competitie kenbaar maken. Indien mogelijk, en dat is natuurlijk van een aantal factoren afhankelijk, zullen we er rekening mee houden.

 9. Voor de vrijdagavondcompetitie is plaats voor 6 teams. De KNLTB eist 2 banen per thuisspelend team.

 10. Voor de zondag is er, net als afgelopen jaar, maar plaats voor 1 senioren team vanwege de vele jeugdactiviteiten.

 

Terugtrekken ploegen in februari 2019 € 115,00

Terugtrekken ploegen na publicatie indeling in 2019 € 225,00

 

NB De VCL (Vereniging Competitie Leider heeft in samenspraak met de senioren cie het recht om, indien dit noodzakelijk geacht wordt, na overleg met teamleiders en betrokkenen,onderling te schuiven in de bestaande teams. Competitie is wedstrijdsport, wij streven naar zo hoog mogelijke klassen en trachten de behaalde klassen minimaal te behouden. 

Neem contact op

Bezoek ons

Sponsors

Tennisclub Grubbenvorst
Sportpark d'n Haspel
Ericaplein 48
5971 GC  Grubbenvorst

 

T: 077-3662332 (clubgebouw)
tcg.secretaris@gmail.com
andere contact personen
Sponsors zijn altijd welkom!
Er zijn verschillende mogelijkheden
neem contact op voor informatie