KNLTB 2020

Er doen 7 senioren teams mee met de KNLTB 2020. Deze vindt plaats van 11 september t/m minimaal 25 oktober. Er zijn 7 TCG senioren teams ingeschreven; 5 teams spelen op de vrijdag avond en 2 op zaterdag. 
Voor algemene informatie zie: 
KNLTB competitie.

Voor de speeldata en speelschema's zie: KNLTB schema's

De senioren competitie leider (VCL) is:  Mark Bongers, adres: Middelreuvelt 24,  Grubbenvorst

e-mail adres: markbongers10@hotmail.com

Hij wordt ondersteund door Lisa van Aerts (lisa.vanaerts@hotmail.com) en Kim Alards (kimalards@gmail.com).

Bij het samenstellen van de competitie teams gelieve van het onderstaande goede nota te nemen:

 

  1. De teams zullen zoveel mogelijk uit minimaal 5 personen bestaan.

  2. Probeer zo min mogelijk uit te vallen tijdens de competitieweken, denk aan de mei vakantie. Noteer vooraf de competitiedata in jou agenda. 

  3. Deze teamindeling gebeurt door de competitieleider in samenspraak met de seniorencommissie.

  4. De senioren kunnen zich als team opgeven. Gelieve dan voor het gehele team de bondsnummers, speelsterktes, geboortedatum, telefoonnummers en e-mail adressen op te geven.

  5. Competitie spelen is sportief EN gezellig met je sport bezig zijn.

  6. Als je graag reservespeler wilt zijn kun je dit ook aangeven op het inschrijfformulier

  7. Als je zeker weet dat je een keer niet kunt geef dit dan aan op dit formulier, we kunnen dan de teams iets groter maken zodat iedereen aan spelen toekomt.

  8. Op het inschrijfformulier mag je al je wensen/ideeën m.b.t deze competitie kenbaar maken. Indien mogelijk, en dat is natuurlijk van een aantal factoren afhankelijk, zullen we er rekening mee houden.

  9. Voor de vrijdagavondcompetitie is plaats voor 6 teams. De KNLTB eist 2 banen per thuisspelend team.

  10. Voor de zondag is er, net als afgelopen jaar, maar plaats voor 1 senioren team vanwege de vele jeugdactiviteiten.

 

Terugtrekken ploegen in februari 2019 € 115,00

Terugtrekken ploegen na publicatie indeling in 2019 € 225,00

 

NB De VCL (Vereniging Competitie Leider heeft in samenspraak met de senioren cie het recht om, indien dit noodzakelijk geacht wordt, na overleg met teamleiders en betrokkenen,onderling te schuiven in de bestaande teams. Competitie is wedstrijdsport, wij streven naar zo hoog mogelijke klassen en trachten de behaalde klassen minimaal te behouden. 

Neem contact op

Bezoek ons

Sponsors

Tennisclub Grubbenvorst
Sportpark d'n Haspel
Ericaplein 48
5971 GC  Grubbenvorst

 

T: 077-3662332 (clubgebouw)
tcg.secretaris@gmail.com
andere contact personen
Sponsors zijn altijd welkom!
Er zijn verschillende mogelijkheden
neem contact op voor informatie