Afspraken en reglementen

TCG hecht er grote waarde aan dat iedereen, die betrokken is bij de vereniging, op een fijne en veilige manier kan genieten van de tennissport. Daarom heeft het bestuur een aantal regels en afspraken omtrent omgangsvormen, gedragsregels, baanreglement etc. vastgesteld.

Er kunnen zich, ondanks bepaalde afspraken binnen onze vereniging, situaties voordoen waarbij u zaken waarneemt of je geconfronteerd wordt met (mogelijk) ongewenst gedrag van andere leden of vrijwilligers.
Bespreekt u dit liever niet (direct) met de betrokkenen dan kunt u terecht bij onze vertrouwenscontactpersoon (VCP). Wie zij is en hoe u haar kunt bereiken staat op onze website pagina: tcgrubbenvorst.nl/introductie vertrouwenscontactpersoon
Lilian Osther en Adrie van Genuchten zijn de aanspreekpersonen in het bestuur voor klachten over ongewenst gedrag en het VOG-beleid. Indien nodig wordt de vertrouwenskwestie overdragen aan de KNLTB. Klik hier voor vertrouwenspersonen KNLTB

Onderaan deze pagina kunt u de volgende documenten downloaden!.
In Aannamebeleid vrijwiligers , Gedrags en omgangsregels en Functieprofiel VCP zijn de bestuursafspraken, om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, vastgelegd.

Het baanreglement en gedrags en omgangsregels beschrijft o.a.
1: hoe men een
baan moet reserveren via de KNLTB clubapp, de werking van de baanverlichting 's-avonds
2: gedragsregels algemeen en specifiek op het park!

Huishoudelijk reglement, statuten en afspraken WBTR gaan over bestuurszaken om te zorgen dat TCG de bestuursactiviteiten goed regelt. 

In de  AVG verklaring wordt uitgelegd (door een stichting) dat we voldoen aan de Algemene verordering gegevensbescherming.

In Bar en park diensten reglement staan de afspraken over onze verplichte vrijwilligers diensten.

Klik op een van onderstaande "document-namen / links om die te downloaden:

TCG Huishoudelijk reglement.pdf AVG-verklaring v2019-05-08 161236.pdf TCG Statuten.pdf 3 TCG Functieprofiel VCP.docx 1 TCG Gedrags- en omgangsregels.pdf 2 TCG Aannamebeleid vrijwilligers.pdf Bar en park diensten reglement 9-3-22.docx 220831 Baanreglement.pdf 240130 WBTR maatregelen voor goed bestuur.pdf TCG beleid Alcoholgebruik in de kantine 30-1-2024.pdf