Ons Park

Het TCG tennispark is onderdeel van het Sportpark D'n Haspel

Het adres is:  Ericaplein 48 5971 GC Grubbenvorst,
                     Telefoon 077-3662332 (clublokaal)

Ons park bevat 6 smash court banen, waarbij 1 baan kan worden getransformeerd tot 4 rode (mini) banen, die voldoen aan KNLTB uitloopnormen.

Duurzaam Tennispark Grubbenvorst
In januari 2015 werd het nieuwe Tennis en Jeu de Boules Park in Grubbenvorst door burgemeester Kees van Rooy geopend.
Algehele verplaatsing van het oude park was noodzakelijk vanwege de beoogde  ruimte voor realisatie van nieuwbouwwoningen in Grubbenvorst 

Naast een langdurige samenwerking met de buurtbewoners is ook gekozen voor een langdurige samenwerking met het milieu. Met name hergebruik van oude materialen, isolerende innovatieve bouwmaterialen, de toepassing van LED verlichting zowel op alle banen als in het gehele gebouw en de toepassing van zonnepanelen zullen de komende jaren hun vruchten afwerpen als het gaat om besparing op het energieverbruik.
Het tennispark beschikt over 6 volledig nieuwe smashcourt banen waarbij 1 baan volledig flexibel kan worden getransformeerd tot 4 rode (mini) banen. Speciaal hiervoor zijn, in overleg met Kennis van Sport, 2 banen verbreed aangelegd zodat nog steeds aan de uitloopnormen van de KNLTB wordt voldaan. Naast de 6 tennisbanen zijn tegelijkertijd ook 8 compleet nieuwe Jeu de Boules banen gerealiseerd voor deze vereniging die in hetzelfde gebouw huist vanaf 1 januari 2015. 

Het park is op het gebied van duurzaamheid een voorbeeld voor toekomstige  parken in de regio. 
 De zonnepanelen hebben in 2022 15.257kWh opgebracht, dat is 10% meer dan in 2021 en bovengemiddeld. Een hele goede opbrengst die met de stijgende energie prijzen erg welkom is. De zonnepanelen nemen een deel van de kosten weg gedurende de dag en door de salderings regeling wordt ons overschot, in de zomermaanden, verrekend met wat we verbruiken door het jaar heen, maar dat is slechts een deel (40%) van ons totale energie verbruik. Onderstaand ziet u de opbrengst van de zonnepanelen op ons dak. 
Zonnepanelen